Učitavanje...

SLUŽBA PORODIČNE MEDICINE

Porodična medicina predstavlja drugačiji pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz orjentisanost na kontinuirano očuvanje i  unapređenje zdravlja stanovništva. Prednost se daje prevenciji bolesti, pa se težište stavlja na savjetovanje pacijenta, rano otkrivanje bolesti i blagovremeno liječenje. 

 

Porodična medicina ostvaruje prvi kontakt sa pacijentom, rješavajući sve zdravstvene probleme bez obzira na dob, pol ili bilo koju drugu karakteristiku pacijenta.

 

Osnovna jedinica porodične medicine je tim porodične medicine koji čine doktor i dvije medicinske sestre. Poželjno je da se kompletna porodica liječi (registruje) kod istog porodičnog doktora. Na taj način njihov tim porodične medicine  će uvijek moći imati u vidu sve faktore vezane za konkretnu porodicu, a koji su bitni u liječenju svakog pojedinog člana porodice.

 

Tim porodične medicine koordinira zdravstvenu zaštitu, radeći sa drugim profesionalcima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zastupajući pacijenta u daljim kontaktima sa drugim specijalistima.

 

Ambulanta porodične medicine radi u vremenskom periodu od 08:00 do 20:00 časova, svakim radnim danom i subotom do 14:00 časova. Rad timova porodične medicine se odvija kroz dvije smjene, smjene se rotiraju sedmično.

 

U slučaju potrebe pacijenta za hitnom intervencijom doktora u vremenskom periodu kad ambulanta ne radi, takvi pacijenti mogu da se obrate Hitnoj medicinskoj pomoći Doma zdravlja.

 

Zakaži termin
Polymed-Doboj

UPOZNAJTE NAŠE DOKTORE !

Dugogodišnje iskustvo i znanje u medicini stavljamo u službu Vašeg zdravlja!