Učitavanje...

KOGNITIVNO – BIHEJVIORALNA TERAPIJAPolymed-Doboj

 

 

 

KOGNITIVNO – BIHEJVIORALNA TERAPIJA

 

U našoj ustanovi možete dobiti usluge iz oblasti kognitivno – bihejvioralne terapije koja spada među najbrže terapije po postizanju željenih rezultata i efikasan je metod za tretman širokog rqaspon psiholoških problema.

 

Kognitivno bihejvioralni terapeuti su stručnjaci iz oblasti mentalnog zdravlja koji su dodatno stručno edukovani za primjenu kognitivno – bihejvioralne terapije.

 

Kognitivno – bihejviorlna terapija zasnovana je na naučnoj činjenici da naše misli uzrokuju naša osjećanja i ponašanja, a ne spoljašnji faktor sami po sebi. To znači da mi promjenom načina na koji mislimo o određenim problemima možemo promjeniti i naša osjećanja povodom tog problema.

 

U KTB – u terapiju i klijenti sarađuju i zajedno rade na razumjevanju klijentovog problema i utvrđivanja na koji način klijentov problem utiče na njegovo mišljenje, ponašanje, osjećanja i svakodnevno funkcionisanje. Na osnovu shvatanja problema zajedno dogovaraju ciljeve i plan tretmana.

 

Terapija se odvija tokom jednočasovnih seansi čija je učestalost najčešće jednom sedmično u zavisnosti od dogovora sa klijentom.

 

Terapija najčešće traje 10-15 seansi, ali može i znatno kraće ili duže u zavisnosti od prirode i težine klijentovog  problema.

 

KTB je efikasn u tretmnu ražličitih poremećaja:                    

  • Anksioznost i napad panike
  • Depresija
  • Opsesivno – kompulzivni poremećaj
  • Seksualna problematika
  • Problemi u partnerskim odnosima
  • Fobije
  • Dolescentni problemi
  • Poremećaji spavanja
  • Poremećaji ishrane
  • Pomoćna terapija kod psihoza