Učitavanje...

O nama

Zdravstvena  ustanova  specijalistički centar „POLYMED“ Doboj je počela sa radom 2012. godine.

 

Proteklih godina zahvaljujući zalaganju i stručnošću naših kadrova stekli smo povjerenje i poštovanje brojnih pacijenata, te smo od 2016. godine prerasli u Specijalistički centar.

 

Djelatnost naše ustanove je pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i pedijatrije.

 

Usluge iz oblasti primarne zdravstvene zaštite pružaju se prvenstveno putem timova porodične medicine, a ostale usluge koje pružamo su iz oblasti ultrazvučne dijagnostike, laboratorijske dijagnostike, specijalističke zdravstvene zaštite i  iz oblasti pedijatrije.

 

Zdravstvena ustanova “POLYMED” pruža usluge specijalista – konsultanata iz oblasti radiologije, interne medicine, kardiologije, reumatologije, ginekologije, neuropsihijatrije, neurohirurgije psihologije, opšte hirurgije, vaskularne hirurgije, ortopedije, urologije, nuklearne medicine, dermatologije.

 

Osnovni cilj naše ustanove je unaprijeđenje i održavanje zdravlja građana, sprečavanja bolesti , liječenja I rehabilitacija stanovništva grada Doboja i okolnih regija.

 

 Sestre porodične medicine   

 SESTRE PORODIČNE MEDICINE

 

 

TIM PORODIČNE MEDICINE

 

 

TIM PORODIČNE MEDICINE

 

ZDRAVSTVENA USTANOVA "POLYMED" !

Briga o našim pacijentima naš je prioritet !

PORODIČNA MEDICINA !

Porodična medicina ostvaruje prvi kontakt sa pacijentom, rješavajući sve zdravstvene probleme bez obzira na dob, pol ili bilo koju drugu karakteristiku pacijenta.

LABORATORIJA

Postižemo ciljeve, uz kvalitetno i stručno osoblje čije je iskustvo garancija kvaliteta.

PEDIJATRIJA

Zdravlje i sigurnost Vaše djece je na prvom mjestu naše ustanove !

KONSULTATIVNE USLUGE

Zdravstvena ustanova “POLYMED” pruža usluge specijalista – konsultanata iz raznih obasti !

Stomatološka ambulanta "Polydent"

Stomatološka ambulanta “POLYDENT” Doboj pruža sve vrste stomatoloških usluga, prilagođene Vašim potrebama i mogućnostima.

Zdravstvena ustanova apoteka "POLYPHARM"

Apoteka "POLYPHARM" na osnovu ugovora sa Fondom zdravstvenog osiguranja pruža usluge izdavanja lijekova na recept.