Učitavanje...

STRAH OD STRAHA! NAPAD PANIKE !Polymed-Doboj

Panični poremećaj je oboljenje koje ima dvije ključne karaktersitike:
✔️ Ponavljajuće, spontane panične napade i
✔️ Intezivan, hendikapirajući strah od određenih paničnih akata.

Panični akat/napad definiše se kao ograničeni period intezivnog straha zbog doživljaja ugroženosti ili gubitka kontrole koji je praćen sa bar 4 tjelesna simptoma i karakterističnim obrascima ponašanja.

Javlja se veoma naglo i veoma brzo dostiže vrhunac (za par do 10 minuta).
Tjelesni simptomi kod napada panike:
➡️ gubljenje daha,
➡️ nesvjestica,
➡️ ubrzan rad srca,
➡️ drhtanje,
➡️ znojenje,
➡️ sušenje usta,
➡️ mučnina,
➡️ depresonalizacija ili deralizacija,
➡️ žmarci,
➡️ toplo/hladni talasi,
➡️ bol u grudima,
➡️ strah od smrti,
➡️ strah od gubitka kontrole, 
➡️ strah od ludila.

Napadi panike mogu biti:
1. neočekivan napad (iz čista mira),
2. panični napad koji je vezan za neku situaciju,
3. panični napad koji je vjerovatniji u određenim situacijama.

Za postavljanje dijagnoze paničnog poremećaja neophodno je da se jave bar 4 ovakva napada u toku 4 nedelje, praćenih strahom od napada panike(anticipatorna anksioznost) koja se odražava bar mjesec dana.
Prema koginitivom modelu kod napada panike radi se o pogrešnoj katastrofičnoj procjeni benignih tjelesnih senzacija pri cemu pacijent procjenjuje vjerovatnoću opisanih situacija i njenih posljedica, a pocjenjuje sposobnost izlaženja na kraj sa tom situacijom.
Bez uslovno prihvatanje sebe podrazumjeva odustajanje od globalonog procjenjivanja sopstvene vrijednosti. Postiže se sagledavanjem i prihvatanjem sebe kao osobe kompetentne u nekim oblasima života , ali i nekompetentne u nekim drugim zivotnim oblastima.
Osobe koje sebe bezuslovno prihvatju ispoljavaju manji nivo depresije i anksioznosti, a veći stepen opšte sreće !

Savjeti Anite Mitrović, diplomiranog psihologa.