Učitavanje...

Savjeti logopeda



Polymed-Doboj

Za odlazak kod logopeda nikad nije rano, što ne znači da je svakom dijetetu potreban tretman, ali svaki savjet za ranu i pravilnu stimulaciju govorno- jezičkog razvoja je od velikog značaja.
 
Najosjetljiviji period za razvoj govora je faza takozvanog „ranog djetinjstva“ od prve do treće godine života. Oko prve godine dijete izgovara svoju prvu smislenu riječ (riječ koja ima značenje), ali tome prethodi dug pripremni period tokom koga se stvara temelj razvoja govora.
 
Od velike važnost je da dijete razumije govor okoline te da na osnovu toga ispunjava zadate naloge, npr „ donesi cipele“, „daj loptu“, „dođi mami“...
 
Početkom druge godine života djeteta govor se sastoji od pojedinačnih riječi. U drugoj polovini druge godine dijete počinje povezivati dvije riječi i na taj način stvara svoje prve rečenice „Tata bi-bi“, „Gdje mama?“, „Daj loptu“. Dvogodišnjak mnogo više razumije nego što može samostalno izraziti riječima.
 
Od druge do pete godine izgovor glasova se postepeno „brusi“ i postaje jasan i razumljiv za nepoznatog slušaoca. Fond riječi se širi, a govor postaje gramatički ispravan.
 
Sa tri godine dijete dobro razumije kratke priče i bajke.
 
Starije predškolsko dijete vlada uspiješno govornim sporazumijevanjem sa okolinom, ali njegov govor se razvija i dalje. U ovom periodu stvara se temelj za usvajanje složenih govorno- jezičkih vještina, a to su čitanje i pisanje.
 
Vrijeme pojave ispravnog izgovora glasova (u godinama).
 
Od 1-2 godine : A, O, E, P, B
Od 2-3 godine : I, U, F, V, T, D, N, NJ, M, K, G, H, J
Od 3,5 -4,5 godine : S, Z, C, Š, Ž, L, LJ
Od 4,5 - 5 godina : Č, Ć, DŽ, Đ, R
 
 
Ako uočite bilo kakvu vrstu odstupanja vezanu za govor Vašeg djeteta, morate se potruditi da što prije odreagujete. To je dragocjeno i nepovratno vrijeme koje ne treba tratiti uz izgovor „ma to će proći“ nego treba biti iskorišteno za dijagnostiku i ranu intervenciju.
 
Ono što je važna napomena jeste da ni jedan logoped, ma koliko dobar bio, ne može da radi svoj posao bez dobre saradnje roditelja.
 
Savjeti i preporuke Mire Cvijanović, magistar logopedije !