Učitavanje...

,,Prevencijom do zdravlja"Polymed-Doboj

12 KONFERENCIJA PORODIČNE MEDICINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „Prevencijom do zdravlja" !

 

Udruženje doktora porodične medicine iz Republike Srpske u hotelu Kardial u Tesliću 06.10-17 - 07.10.17 održalo 12 po redu Konferenciju pod radnim nazivom „Prevencijom do zdravlja".

Cilj dvodnevnog stručnog skupa je bio da se usvoje nova znanja iz oblasti preventivne medicine koja obuhvata mjere i aktivnosti smanjenja rizika od oboljenja od masovnih nezaraznih bolesti kao što su dijabetes i bolesti srca kao i malignih oboljenja.
Bili su prisutni i doktori iz FBiH, Slovenije i Srbije sa svojim prezentacijama.

Među njima se našla i naša Zdravstvena Ustanova "Polymed". 
Zaposleni u ZU "Polymed" su opredijeljenji da kroz stalno sticanje novih znanja i vještina unapređuju kavlitet rada i usluga koje pružaju korisnicima.
Redovno posjećuju predavanja, radionice i kongrese organizovane u Doboju ili šire (i lokalnog i međunarodnog karaktera). Tako smo uzeli učešće i na nedavno održanim XII danima porodične medicine u Tesliću gdje smo i predstavili istraživanje provedeno u našoj ustanovi na temi "Značaj ABI indeksa u dijagnostici bolesti perifernih arterija".